Disclaimer
Leveringsvoorwaarden en nadere informatie
voor de verzorgingsproducten


Productkenmerken
Lees de beschrijving van het product op de website van de fabrikant.

Gebruiksaanwijzing
Lees de gebruiksaanwijzing van het product op de website of verpakking.

Prijzen
Alle prijzen gelden onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele weergave problemen in de browsers. Aan de vermelde uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Bel voor nadere informatie indien er vanaf prijzen vermeldt zijn.

Aanbiedingen
Actieprijzen zijn alleen geldig in de winkel gedurende de actieperiode en slechts zolang de voorraad strekt.

Bedenktijd
Afzien van de aankoop kan niet zonder gegronde opgaaf van redenen en moet binnen 5 werkdagen na aankoop van de goederen geschieden.

Retourzending
Geleverde goederen kunnen alleen worden terugbetaald indien de goederen in de originele verpakking en ongeopend te worden geretourneerd in de winkel.

Aansprakelijkheid
Verkoper is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de producten. Bij normaal gebruik mag men verwachten dat het product voldoet aan de redelijke verwachtingen van de consument.

Klachten
Geef uw klachten altijd binnen 5 dagen na behandeling of gebruik per e-mail door (info@afrocurls.nl). Indien de klacht gegrond is, zullen wij zorgdragen voor een passende oplossing.
  Claimer

Kwaliteit en Wijzigingen
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten alle tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving vooraf worden aangebracht.

Foto's
Onze website bevat foto's van klanten. Deze zijn gemaakt en geplaatst met toestemming van onze klanten. Privacy gevoelige gegevens worden niet vermeld op onze website. Alle foto's zijn gemaakt van eigen werk.

Niet aansprakelijk
Aan de inhoud van onze website kunnen geen rechten worden geclaimd door de bezoekers van onze website. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie van onze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Afro Curls Beauty Salon of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Afro Curls Beauty Salon.

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Afro Curls Beauty Salon geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, de privacybescherming op die websites of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

Cookieverklaring
Deze website maakt geen gebruik van cookies.

© 2008-2024 Afro Curls      Info-Copyright-Disclaimer      Powered by: IJsSoft